Från en övertygelse

Tron på växtrikets livskraft och förnyande förmåga ledde till att Yves Rocher skapade Skönhet från växtriket och gjorde egenskaperna mer lättillgängliga.

Tron på skönheten från växtriket är mer än en filosofi, det är ett kontrakt som har ingåtts med naturen och skönheten.

"Vår största bedrift är inte att vi har upptäckt växternas egenskaper. Det vi är stoltast över är att vi har gjort dem tillgängliga för alla." Yves Rocher