50:- RABATT vid köp för minst 250:- med kod XMAS50 eller 100:- RABATT på 399:- med kod XMAS100
Tillbaka

Ett träd planteras för varje såld produkt

Sedan Jaques Rocher grundade Yves Rocher stiftelsen ”Plant for the Planet” år 2007 har över 85 miljoner träd planterats- delvis tack vare dig! På vilket sätt?

Plant for the Planet 

År 2007 träffade Yves Rochers son Jacques Rocher (en passioneradnaturvårdare) WangariMaathai- den förstaafrikanskakvinnansomblevtilldelad Nobels fredspris. Under mötetkom de överens om att plantera 1 miljonträdoch Yves Rocher stiftelsenlanserade Plant for the Planet-programmet.

10 årsenarehar 85 miljonerträdplanteratsrunt om i världen, där måletharutökats till 100 miljonerträdfram till år 2020. Närprogrammetlanseradesblevvarumärket Yves Rocher involverat i stiftelsensagerandegenom att etablerapartnerprodukterför att utbildakunderna i miljöfrågorochstödjastiftelsen i sittstora Plant for Planet-initiativ 

sowimage

Vad är en partnerprodukt?

Partnerprodukterär våra populäraproduktersomvarumärket Yves Rocher främjarvarjeårför att stödja Plant for Planet-programmet. Ettexempelvårapartnerprodukter 2015 var den äldreversionen av hudvårdslinjen Elixir Jeunesse ochvårt Ecolabel Schampo. År 2016 var partnerprodukternaförprogrammetvårtmiljömärktaschamposamt Pure Calmille och Pure Calendula- linjerna. 

 

Hur fungerar det egentligen? 

När du köper en partnerproduktförbindersigvarumärket Yves Rocher att låta plantera ettträdnågonstans i världen. Du kan bidraochgöra en godgärningnär du handlarvåraskönhetsprodukter- väl i butikernasom online. I årärprodukterna i I Love myplanet- kollektionenpartnerprodukter till Plant for Planet-programmet. Dessapartnerprodukterinkluderarconcentratedschampoochduschgel. 

Vadär den globalaeffekten? 

År 2018 såldesöver 5 miljonerpartnerprodukteröverhelavärlden! Medan de flesta av partnerprodukternasåldes i Frankrike, var RysslandochTyslandinte så långtdärefter:

  • Frankrike: 2 270 000 
  • Ryssland: 915 000 
  • Tyskland: 416 000 
  • Turkiet: 230 000 
  • Spanien: 136 000 

Dettaärenbartettliteturval av de 22 länder somdeltar i Plant for Planet-programmet. Ettstorttack till alla kundersomharbidragit till initiativetför en bättreplanet! 

sowimage

Men detärinteallt 

Att köpavårapartnerprodukterärintedetendasättet du kan hjälpa Yves Rochers Plant for Planet initiativ. Under Juni månad i år planterar vi ett träd för varje genomfört köp.

Vi skulleviljasägatack till alla våralojalakundersomharbidrar med att göradetmöjligt att skydda den biologiskamångfaldenochbekämpaklimatförändringen. Tackvare er ärdetmöjligt att vårtmål att plantera 100 miljonerträdinnan 2020. Eftersomingetbidragärförlitet, kan du hjälpa till att främjavår organisation genom att följa Yves Rocher Foundation via socialamedier.
www.yves-rocher-fondation.org eller vår Facebook och Instagram

Redo att anta utmaningen? Berätta för oss i kommentarsfältet vad du tycker om programmet!

Dela

Dina preferenser angående din integritet, din sekretess och användningen av cookies
På Yves Rocher använder vi cookies från första och tredje part för att förbättra din upplevelse och ge dig personliga erbjudanden.
Klicka här för mer information