This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Få 10% EXTRA RABATT på reaprodukter med kod EXTRA10. Gäller t.o.m. 24/1.
 
Just nu FRI FRAKT!
Yves Rocher
0
Tillbaka

Min hud är fet och oljig! Vad ska jag göra?

Med handen på hjärtat så kan vi tala om att fet och oljig hud inte är hela världen. Låt oss hjälpa dig!

Fet ocholjighudorsakas av överskott av talgsomsamlashudensyta. Somligahudtyperproducerarnaturligt mer talgänandra, samtidigtsomhudenpåverkas av yttrefaktorersom stress, dieterochföroreningarsomresulterar i dinhudsmående. Dettaleder till glansigapartier, särskiltkring T-zonen. härbalanserar du fetocholjighud. 

1/ Rengöring på djupet 

Dettåls att upprepas: att tvättaansiktetär A och O, särskilt om du harfethud. Faktumär att du behöverrengöradittansiktevarje morgon ochkväll men var varsam du inteskapar mer obalans i dinhud.

Hoppaöverproduktersominnehålleralkohol, vi rekommenderarskonsammaproduktereftersomdinhudproducerar mer talg om den behandlasfel.

Vi förespråkar en lättochskonsamrengöringsgelsomSébo Végétal Purifying Gel. Denna uppfräschade rengöringsgelelimineraröverskott av talgoch tar försiktigt bort föroreningaroch alla spår av smink. 

sowimage
sowimage

2/ Exfoliera

Överskott av talgsomproducerasfetocholjighudattraherar mer orenheter

Vadärlösningen?Beroendevaddinhudkräver, rekommenderar vi att skonsamt exfoliera dinhud en ellertvågånger per veckaför att hållahudenbortafrånorenheter. Sébo Végétal Purifying Scrubinnehållerfinapeelingkornsomelimineraröverskott av talgochförminskar porernagenom att avlägsnaföroreningarochdödahudcellersomsamlasytan av huden.

Avslutamed en stund av egentidochlägg en lugnandemasksomexempelvisSébo Végétal Purifying Clay Mask. Den kompletterardinskönhetsrutinochlåterdinhud återhämtasigdjupet.

3/ Återfukta 

Oljighudinnebärinte en återfuktadhud. glöminte bort att användadig av en återfuktandekräm. Närdinhudblir torr slutar den nämligen att fungerasom den ska. Förutom den oljigakänslankänns en torr hudstramande. Vårlösningär att användasig av en lättfuktkrämeller gel. Sébo Végétal Matifying Day Cremehar en ultralätttexturoch en behaglig formula somförminskarporernaochhållerhudenmattheladagen. Krämen tillför även den fuktsomdinhudkräver. Kom ihåg att det även är viktigt att hållasigåterfuktadgenom att drickavattenunderdagen. 

sowimage

4/ Användrättmakeup

Du behöverävenanpassadittsminkefterdinhudtyp. Föroljigochfethudbör man undvikaproduktersomtäpper till porernaochiställetanvändasig av varianter somabsorberaröverskott av talg, samtidigtsom den låterhuden andas. väljintevilkenfoundationsomhelst. Vi rekommenderar att du använderdig av en mattgörandeproduktsomhållerglansighudborta. Super Mat Foundation kan vara dinräddare i nöden! 

 

5/ Strålandehudbörjarmed en hälsosamlivsstil

Slutligen, är en hälsosamlivstil hemligheten bakom en vackerochstrålandehud.
En av orsakerna till överskott av talgärnämligen en obalanseraddiet. Sockerrikaprodukterochfet mat kan resultera i flerfinnarochorenheter. Ta ytterligareettsteg till vackerhudochvälj mat somärrik Omega 3 fetterochantioxidanter, somcitrusfrukt, morötter, bärochfisk. Dessaproduktertillför mer syra i våraceller, vilketgörunderverkförvåröverhud. Fleromättadefettsyror kan hjälpa till att tillföra mer fuktåthudenochresultera i ett mer jämntresultat. En annanbovbakomoljighudär stress ochlösningenfinner du i träning! Fysiskaktivitetfrämjarblodcirkulationenochärsvaret en lugnochavslappnadlivsstilmedfokus zen. Sist men inteminstspelarävensömn en stor roll i dinhudsvälmåendedinhudåterhämtarsig om natten 

sowimage
sowimage

6/ Hur kan våra produkter hjälpa dig?

HudsvårdslinjenSébo Végétal låterdig ta kontrollöverglansighudochhjälperdig till mattochjämnhudton. Hur kan dettakommasig? Jo, medhjälp av Boreal Tea-puder.

Den har en renandeochbalanserande kraft somarbetardjupetoch tar kontrollöverglansigapartier, hämmarblemmorochhållerhudenslätochfräsch. Dennaexklusivtaktivaingrediensharutvecklatsmedhjälp av Yves Rochers laboratorium, i processen att odlaframplantan till att ta tillvaradessvärdefullainnehållför att bekämpaoljigochfethud 

Ta kontrollöverdinhudmedhjälp av SéboVégétal! 

Dela gärna med dig av dina tankar och åsikter gällande rutinen!

Dela