This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

40% RABATT på allt med kod BLACK40 t.o.m. 29/11. *Gäller ej redan rabatterade produkter, set eller limited edition.
Yves Rocher
0
Tillbaka

Min planetvänliga skönhetsrutin

Har du samlat på dig så många skönhetsprodukter på badrumshyllan så att du inte längre vet var du ska börja? Låt oss gå igenom dem och lära dig lite mer om hur de positivt bidrar till vår planet.

sowimage

Startamed en miljövänligrengöringsrutin 

Visste du att bomullsrondellerhar en betydandemiljöpåverkan? Dessabomullsplättarkräverstoramängdervattenoch mark att odlaför att tillverka. I länder medmycketvarmtklimatavleddesvattendragför att kunnaodlabomullochskogarförstördesför att kunnamätta den storaefterfrågantillverkningen. Hur går vi tillvägaför att minskamiljöpåverkan?Harhar du ett alternativ:
  • Användtvättbarasminkborttagningsdukar:
  • Rengöringshandskenharmikrofibrersomabsorberarsminkpartiklarochförsiktigt tar bort demfråndittansikte.
Förutom att spara en slant, använder du hundratusentalsfärre liter vatten! Vårplanetkommer att tackadig! 

Konjaksvampen- dinnyaskönhetskompanjon! 

Tillverkad av växtfiberhjälperdennalillarengöringssvamp till att skapa en jämnhudtonochminska porernas storlek, genom att effektivtrengöraettskonsamtsättförbådedinhudochvårplanet! 

Behaglig, praktiskochenkel att använda, låtsvampensugaåtsigvattenochtillsätt lite av dinrengöringsgel. Svampenärdessutomtvättbarochåteranvändningsbar i upp till tremånader om du använderden dagligen

sowimage
sowimage

 

Koncentreradeskönhetsprodukter 

Yves Rocher tar hand om bådedigochvårplanetmedConcentratedshampooochshowergel. En 100 ml flaskaär lika effektivsom en 400 ml, eftersom den koncentrerade formulan gerupp till 40 tvättar per behållare 

Förpackningen till Concentrated duschgel ochshampoo ärävenekologisk. De återvinningsbaraflaskornaärgjorda av återvunnenplastochkräverendasthälften av materialet av vadstörreflaskorbehöver. De ärinteenbarttrevliga att använda, utanävenpraktiskaeftersom de tar mindre plats i transportbilarnaoch i dittbadrum. 

Vad gör du dagligen för att förbättra din skönhetsrutin? Berätta för oss i kommentarsfältet!

Dela