EKODESIGN

Bevarandet av den biologiska mångfalden är en
del av vår kultur och vår verksamhet sedan mer
än 50 år tillbaka. Vi sköter alla delarna i vår verksamhet,
vilket gör att vi kan kontrollera och minska vår
miljöpåverkan i varje led av produkternas livscykel.

VÅRA FORMULOR

Att aktivt skydda naturen innebär att ta del av växtvärldens rikedom utan att hota växterna, dess framtid eller miljö.

• Vi väljer ut vegetabiliska råvaror som vax, oljor, smör och hartser. 
• Vi använder odlade växter eller förnybara växtdelar.
• 100 % av våra avsköljbara produkter har en formula som är lätt biologiskt nedbrytbar.

ETT BANBRYTANDE OCH ENGAGERAT VARUMÄRKE

Inga tester på djur sedan 1989 av våra produkter och ingredienser.
Detta var banbrytande inom kosmetikindustrin, och gjorde att vi 1992 tilldelades Guldmedaljen från den franska djurrättsorganisationen S.P.A. (Société Protectrice des Animaux).

UTVINNING

Våra utvinningstekniker för aktiva ingredienser är unika och respekterar miljön.
Vi använder oss av processer som respekterar den aktiva sammansättningen av varje växt utan att skada den.

FÖRPACKNINGAR

Alla våra förpackningar omfattas av ett proaktivt engagemang för ekodesign.

REDUCERA
Vi tar bort ytterförpackningar, ersätter bipacksedlarna med tryck på insidan av förpackningarna och arbetar för att reducera vår förbrukning av icke-förnybara resurser.

ÅTERVINNA
Genom att använda likadana burkar till alla våra hudvårdsserier reducerar vi utsläppen av växthusgaser. Och eftersom glasburken kan återvinnas hur många gånger som helst bidrar ni tillsammans med oss till att spara in på naturresurserna när ni återvinner era burkar.


TILLVERKNING

100 % av våra produktionsanläggningar är klassificerade som skyddsområde för den biologiska mångfalden och vi samarbetar med la Ligue de Protection des Oiseaux, den franska fågelskyddsföreningen.

Våra fabriker har erhållit tre certifieringar, för Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och Säkerhet SAS 18001.

• Alla våra produktionsanläggningar har minskat sina CO2-utsläpp per produkt med 10 % sedan 2010. Vi ser även över våra transporter.

• Våra anläggningar verkar och investerar för att skydda vattnet, denna värdefulla naturresurs. Sedan 2008 har vår vattenförbrukning minskat med 17% mellan 2008 och 2013 (m3 förbrukat vatten/ton av producerad volym).

SE ÄVEN