STIFTELSEN YVES ROCHER -
INSTITUT DE FRANCE

Stiftelsen Yves Rocher är en pionjär inom
global ekologi och engagerad i att bevara
den biologiska mångfalden, för att lämna
ett positivt avtryck.

TERRE DE FEMMES

Varje dag ägnar sig kvinnor runt om i världen till att förändra världen till det bättre. Priset Terre de Femmes belönar kvinnors arbete för en bättre miljö. Stiftelsen Yves Rocher agerar för att uppnå FN:s "Millenniemål" för jämställdhet och kvinnors självständighet. De har redan belönat 325 kvinnor i 50 länder. Tillsammans med dessa kvinnor strävar Stiftelsen Yves Rocher för en mer solidarisk ekologi vilket är grundläggande för den biologiska mångfalden.

Läs mer om Terre de Femmes

PLANT FOR THE PLANET

Träd ger näring till jorden och alla som lever på den. Stiftelsen Yves Rocher ska till och med år 2020 plantera 100 miljoner träd.
Över hela världen arbetar trädplanterare tillsammans för samma mål: biologisk mångfald.

Läs mer om Plant for the Planet

FOTO, MÄNNISKOR & NATUR

Stiftelsen Yves Rocher stödjer fotografi då det är ett uttryck, för ett bestämt och passerat ögonblick, som väcker både beundran och frågor. Vårt mål är att stödja engagerade fotografer och rikta uppmärksamhet till händelser som visar hur vår planet mår. Genom deras ögon kan vi upptäcka en hel värld att älska och beskydda.

Läs mer om fotofestivalen

VÄXTER & BIOLOGISK MÅNGFALD

Stiftelsen Yves Rocher vill bevara växtriket och den biologiska mångfalden. Genom ekonomisk och kunskapsmässig sponsring stödjer vi forskare och botanister som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Växter är hoppet för framtiden.

Läs mer om projektet

SE ÄVEN