Ett fel har uppstått (72eca6b1-f2f5-41ab-b4da-a1ce649fcaa9)

Botanical Beauty Yves-Rocher

Yves Rocher har skapat Botanical Beauty för att utforska och samtidigt bevara växternas gränslösa potential.
Botanical Beauty står för effektiva produkter som du tryggt kan njuta av.
Botanical Beauty bygger på 5 verksamma principer : Det exklusiva manifest
som har tagits fram för Botanical Beauty är resultatet av Yves Rochers långa forskningsarbete och stora engagemang.

Princip 1

Växtriket vägleder oss

Alla våra produkter
utvecklas från växtriket.

Princip 2

Vi inspireras av växtriket

Alla växtrikets rikedomar ska utforskas

Princip 3

Växterna kontrolleras

Garanterad säkerhet och kvalitet utan kompromiss.

Princip 4

Växterna skyddas

Vi arbetar aktivt för miljön.

Princip 5

Växtriket finns där för alla

Skönhet ska vara tillgänglig för alla kvinnor.

BOTANICAL BEAUTY STÅR FÖR HANTVERKSMÄSSIG FRAMSTÄLLNING AV PRODUKTER MED HJÄLP AV NOGGRANT UTPROVADE RECEPT. VÄXTRIKET ÄR SJÄLVA UTGÅNGSPUNKTEN FÖR ALLA VÅRA PRODUKTER SEDAN 50 ÅR TILLBAKA.


100 % från växtriket?
Vi tycker inte om dogmatiska ställningstaganden. Vår produktkvalitet och våra kunders säkerhet står alltid i främsta rummet, men det händer ibland att våra forskare använder syntetiska ingredienser om de är bevisat bra och riskfria. Detta kan gälla exempelvis konserveringsmedel som kan finnas i en produkt för att garantera hållbarheten, men som då alltid tillsätts i så små doser som möjligt.
Vi använder inga animaliska komponenter. Allt kollagen har bytts ut mot vegetabiliska polyosider från akacia. Vi prioriterar ekologiska ingredienser och naturliga extraktionsmetoder.

Några siffror
Bland de mer än 1 100 växtbaserade ingredienserna som vi hittills har studerat i våra laboratorier, väljer vi ut dem som har de lämpligaste och mest välgörande egenskaperna för varje produkt och bestämmer också den exakta koncentrationen. Sedan 1959 har Yves Rocher beviljats patent inom mer än 50 områden. Varje år upptäcker och utvecklar våra forskare mer än 30 nya verksamma ämnen.

FÖR OSS ÄR NATUREN NÅGOT MYCKET MER ÄN ETT MATERIALRESURS, DEN ÄR VÅR DJUPASTE INSPIRATION. DET ÄR EN VÄRLD AV INTELLIGENS OCH SENSUALITET SOM VI UTFORSKAR MED RESPEKT OCH NYFIKENHET.Växterna är det goda livets källa : vi studerar de bästa botaniska exemplaren och försöker förstå växternas specifika egenskaper för att integrera dem i våra produkter.
Växterna inspirerar till ny forskning : i vårt laboratorium arbetar 20 forskarlag inom alla discipliner. Med växterna som utgångspunkt kartlägger, isolerar och formulerar forskarna växternas mest verksamma ämnen och texturer.
Växterna är källa till kreativitet : Växtriket uppvisar ett rikt och enastående färgspektrum.
Växterna är utgångspunkt för känslor och stämningar : de skänker en personlig, subtil doft åt varje ny produkt.
Växterna är källa till glädje och njutning : de ger smak, färg, doft.

VISSTE DU ATT...?
Jacques Rocher har genomfört etnobotaniska uppdrag över hela världen för att utforska växterna och upptäcka nya kosmetiska egenskaper.
En växt är ett levande väsen. Ju mer man känner till om en växt, desto mer användbar blir den. Botanical Beauty testar alla ingredienser för att garantera att de är oskadliga. Därefter utvärderas effekten av varje specifik sammansättning med största noggrannhet. Bara med dessa förutsättningar får produkten gå vidare till tillverkning hos Yves Rocher. Detta är grunden för vår tredubbla certifiering; "Environnement Qualité Sécurité" (miljö, kvalitet, säkerhet).

De färdiga produkterna genomgår rigorösa tester med avseende på effektivitet och tolerans. Om testerna inte visar tillfredsställande resultat kommer produkterna inte ut på marknaden.

Genom fältprospektering, etnobotaniska uppdrag, övervakning av odling och skörd, påverkar Cosmétique Végétale® de verksamma ämnenas kvalitet och spårbarhet.

BRA ATT VETA
I våra mycket stränga riktlinjer som regelbundet uppdateras av laboratorierna står det bland annat:
- föredragna komponenter från växtriket är blomstervatten (framförallt från ekologiska odlingar), oljor av vegetabiliska vaxer, oorganiska pigment och tvättbaser från växtriket
- förbjudna ingredienser, såsom formaldehyd, animaliska komponenter (kollagen, koschenill osv.), triclosan, vissa glykoletrar, eteriska oljor för produkter som är avsedda för känslig hud eller småbarn, på grund av sin mycket starka verkan…
- inga komponenter med animaliskt ursprung får användas i våra produkter

ATT SKYDDA MILJÖN ÄR ATT UTNYTTJA VÄXTERNAS RIKA EGENSKAPER UTAN ATT SKÖVLA NATUREN OCH ATT SE TILL ATT MAN GENOM ATT ANVÄNDA EN VÄXT VARKEN SKADAR VÄXTEN, DESS FRAMTID ELLER MILJÖ.
YVES ROCHER HAR STÄLLT UPP STRÄNGA MÅL FÖR HUR VÄXTERNA SKA HANTERAS (CHARTE PLANTES) OCH HUR PRODUKTER OCH FÖRSÄNDELSER SKA PAKETERAS (CHARTE PACKAGING) FÖR ATT BEGRÄNSA VÅR MILJÖPÅVERKAN.Ekologiska försändelser
Vi värnar om miljön också i vår distribution: vi använder återvunnen kartong för paketförsändelser och brevpapper och kuvert från hållbart förvaltade skogar. Dessutom har vi sedan 2006 återanvändbara shoppingkassar i våra butiker.

Konkreta åtaganden för att värna om naturen
I samband med FN:s miljöprogram och trädplanteringsprogram har vi tagit på oss att plantera en miljon träd på 3 år under parollen "Plant for the planet" ("Plantera för jorden").
Yves Rocher är också en stiftelse och ett museum, Végétarium, som vill sprida kunskap om och väcka intresse för naturskydd.

PÅ TAL OM
På grund av att Arnica Montana blivit alltmer sällsynt och för att skydda den hotade arten har Yves Rocher ersatt den med Arnica Chamissonis, som odlas ekologiskt i La Gacilly.

NATUREN TILLHÖR ALLA. UTAN UNDANTAG. NATUREN ÄR ÖPPEN, VÄLKOMNANDE OCH TILLGÄNGLIG. NATUREN TALAR ETT SPRÅK SOM ALLA FÖRSTÅR. NATURENS GENEROSITET OCH TILLGÄNGLIGHET HAR STÅTT MODELL FÖR VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL KVINNAN.Vi är det varumärke för skönhetsprodukter där varje steg kontrolleras: skörden, tillverkningen och distributionen.
Därför kan vi också erbjuda produkter med hög kvalitet till rimliga och överkomliga priser. Vi har en enda uppgift: Skönhet åt alla. Skönhet åt alla kvinnor, utan undantag.

PÅ TAL OM
Mer än 30 miljoner kvinnor över hela världen väljer, köper och använder varje år produkter från Yves Rocher.
Téléchargez le guide

Ladda ner guiden
Skaparen av Botanical Beauty