Ger vårt industriavfall från kartong ett andra liv. Vi sorterar vårt industriavfall från kartong för att återvinna och återanvända dem i våra framtida förpackningar.