Att respektera, känna till, bevara och främja biologisk mångfald är en prioritet när vi fattar alla våra beslut och gör våra val. Här är några av våra åtgärder: Alla våra industriområden i Bretagne, Frankrike är en fristad för biologisk mångfald och är LPO-certifierade. Våra donationer till Yves Rocher Foundation bidrar till att plantera miljontals träd och belöna initiativ från kvinnor som arbetar för miljöns bästa. Yves Rocher Botanical Garden är medlem i BGCI (Botanic Gardens Conservation International), som samlar mer än 600 botaniska trädgårdar över hela världen. Vi bevarar och studerar 1 500 växtarter av vilka några är mycket hotade eller utrotningshotade.