Vi säkerställer att alla våra rengöringsprodukter som sköljs av är biologiskt nedbrytbara. Vi har ett specialiserat expertteam som noggrant följer upp detta och endast de formulor som uppfyller dessa högt ställda krav väljs ut.