Låt oss plantera, plantera och plantera lite mer! Varumärket Yves Rocher, sponsor av Stiftelsen Yves Rocher Foundation, stöttar ständigt dess åtgärder för biologisk mångfald. I slutet på 2020 uppnådde Stiftelsen Yves Rocher Foundation sitt mål att plantera 100 miljoner träd runt om i världen och 2025 är målet att ha planterat totalt 135 miljoner träd. Anställda och kunder från hela världen gör en stor insats, tack vare sina inköp, för att vi ska nå detta mål, som är avgörande för vår planets överlevnad.