Vi räknar med dig. Fortsätt att källsortera och panta dina tomma flaskor för att ge dem ett andra liv. Genom att använda 100% återvunnen PET agerar vi alla för en hållbar ekonomi.