Bevara skogarna. 100% av allt papper eller trä vi använder kommer från hållbart odlade skogar. Denna certifiering grundar sig i respekten för internationella avtal, mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningar, skogsarbetare och lokalsamhällen. Respekten för den biologiska mångfalden i ekosystemen och miljön i allmänhet står även i centrum för vårt kall, särskilt restaurering och bevarande av naturskogar.