Hej då nyproducerad plast! Alla våra flaskor som produceras i våra fabriker är tillverkade av 100% återvunnen plast*. Enligt våra årliga prognoser innebär det att vi kommer att förhindra användning av 2 700 ton nyproducerad plast per år. Vi räknar med dig. Fortsätt att källsortera och panta dina tomma flaskor för att ge dem ett andra liv. Genom att använda 100% återvunnen PET agerar vi alla för en hållbar ekonomi. * Exklusive tillsatser och förutom lock, pumpar, etiketter och våra flaskor med lösningsmedel, som vi arbetar med.