ajax error

Detta medförde ett fel från vår sida, du kan ladda om sidan och prova igen

Fel på grund av: unknown

Yves Rocher
0

Oppdatering desember 2023

Hva er formålet med denne personvernerklæringen?

Vi forsikrer deg om at vi beskytter deg og dine data på best mulig måte ved å respektere og overholde gjeldende bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger (f.eks. personvernforordningen eller "GDPR").

Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan Yves Rocher GmbH Curiestraße 2, 70563 Stuttgart, Tyskland, samler inn og bruker opplysningene dine. Denne personvernerklæringen supplerer informasjonen du får når du gir oss opplysningene dine via et skjema, f.eks. når du oppretter en kundekonto på et av våre nettsteder eller når du deltar i lojalitetsprogrammet vårt.

Denne personvernerklæringen gjelder for opplysninger som samles inn via e-post eller telefon når du kontakter vår kundeservice, samt når du bruker våre nettsider. Det er informasjon om innsamling og behandling av personopplysningene til alle våre kunder og potensielle kunder, uavhengig av hvilken kanal opplysningene samles inn gjennom.

Vennligst les følgende informasjon nøye og benytt anledningen til å informere deg om Yves Rochers behandling av dine personopplysninger.

Hvilke opplysninger behandles?

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger:

Typen og mengden informasjon som samles inn, avhenger av din interaksjon med Yves Rocher, eksempel: Opprette en kundekonto i et av våre systemer, legge inn bestillinger per post eller på nettet, kontakte kundeservice og din bruk av våre tjenester, nettsteder og mobilapplikasjoner.

Du vil bli informert på innsamlingstidspunktet om hvorvidt opplysningene dine er obligatoriske eller frivillige. Hvis du ikke gir oss de opplysningene som er merket som obligatoriske, kan vi ikke oppfylle forespørselen din. Vi trenger for eksempel leveringsadressen din for å kunne levere bestillingen din til deg.

Hvorfor behandler vi opplysningene dine?

For hver behandlingsoperasjon samler vi bare inn og bruker de opplysningene som er relevante og nødvendige for det tiltenkte formålet.

Vi behandler opplysningene dine med det formål å oppfylle kontrakten mellom deg og oss, for:

Vi bruker også opplysningene dine til formål som er i vår legitime interesse. Dette gjøres kun med respekt for dine rettigheter og interesser eller, der det er nødvendig, basert på ditt uttrykkelige samtykke. Eksempler på behandling av opplysningene dine i vår berettigede interesse er:

Opplysningene dine kan også brukes til å overholde våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi er nøye med å oppbevare personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppnå de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker oppbevaringsperioder som er tilpasset det aktuelle formålet, for eksempel:

Får du kommersielle tilbud?

I samsvar med de valgene du har gjort, kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å gi deg kampanjetilbud, særlig via post, telefon eller e-post.

Tilbud per post eller telefon:

Vi kan sende deg tilbud per post for å informere deg om tilbud på våre produkter.

Vi behandler (også ved hjelp av tjenesteleverandører) dine adresseopplysninger og kriterier for et interessebasert reklameutvalg for postreklame fra oss eller våre partnere basert på en interesseavveining. Hvis du ikke lenger ønsker å motta disse tilbudene, kan du når som helst motsette deg bruken av dem. For å gjøre dette kan du ta direkte kontakt med vår kundeservice (kundeservice-no@yves-rocher.no).

Hvis du motsetter deg dette, vil opplysningene dine bli sperret for ytterligere tilbud. Når det gjelder tilbud per post, gjør vi oppmerksom på at vi i unntakstilfeller kan fortsette å sende postreklame midlertidig etter at vi har mottatt din innsigelse. Dette skyldes teknisk sett den nødvendige ledetiden for produksjon og utvalg av materialet, og betyr ikke at vi ikke har tatt hensyn til innsigelsen din.

Tilbud på SMS:

Tilbud via e-post eller SMS:

Med ditt samtykke kan du motta tilbud via SMS om våre produkter og tjenester. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Hvis du har gitt oss opplysningene dine i forbindelse med en bestilling, kan vi sende deg tilbud om våre produkter og tjenester hvis du ikke motsetter deg dette.

Du kan når som helst reservere deg mot å motta disse tilbudene ved å sende "STOPP SMS" som svar, eller ved å kontakte vår kundeservice.

Ingen reklamemeldinger: Vi kan kontakte deg via e-post, telefon, post eller SMS for å gi deg en bedre tjeneste eller for å overholde våre juridiske forpliktelser. Dette er ikke kommersielle tilbud, og disse meldingene inneholder ingen avmeldingslenke. Dette omfatter for eksempel informasjon om lojalitetsbelønningen din eller en påminnelse om hvor lang tid du har igjen til å løse den inn.

Hvem har tilgang til dataene dine?

Mottakerne av personopplysningene er autorisert personell hos Yves Rocher, Rocher-gruppen, deres tjenesteleverandører og partnere.

På forespørsel kan vi overføre personopplysningene dine til kompetente myndigheter for å overholde våre juridiske forpliktelser.

Alle tjenesteleverandører som er engasjert av oss, er kontraktsmessig forpliktet av oss til å beskytte opplysningene dine. I tillegg overvåker vi regelmessig disse leverandørene og de tjenestene og aktivitetene de utfører for oss.

Nedenfor finner du en liste over de viktigste selskapene som er betrodd behandlingen av opplysningene dine, og som vi utveksler opplysningene dine med i forbindelse med oppdragsbehandling eller partnerskap.

Bring Mail Nordics AB

Västberga Allé 60

120 30 Hägersten

Danmark

Aktivitet: Levering av dine bestillinger

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Irland

Aktivitet: Levering av data fra Google innenfor rammen av Google Sign-In.

Hvordan beskyttes opplysninger om mindreårige?

Mindreårige kan ønske å gi oss kontaktinformasjonen sin for å opprette en kundekonto eller bli medlem av lojalitetsprogrammet vårt.

Vi ber om at mindreårige under 16 år fremlegger bevis på foreldrenes (eller foresattes) tillatelse før de oppgir personopplysninger til oss.

Personer som vi vet er under 16 år, vil ikke motta informasjon eller tilbud fra oss om vårt varemerke.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine, og hvor behandles opplysningene dine?

Vi treffer alle nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til opplysningene dine for å forhindre tap, utilsiktet ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang. Sikkerheten til opplysningene dine ivaretas blant annet ved hjelp av anonymiseringstiltak, kryptering, beskyttelse av informasjonssystemene våre, sikkerhetskopiering av data, etc....

I tillegg ber vi deg om å kontakte vår kundeserviceavdeling på kundeservice-no@yves-rocher.no) hvis du mottar mistenkelige e-poster (phishing) fra oss.

Hvor behandles opplysningene dine?

Vi har valgt å bruke hostingleverandører som har forpliktet seg til å lagre data innenfor EUs territorium.

Hvis opplysningene dine unntaksvis overføres til land utenfor EU, vil vi sørge for at behandlingen av personopplysningene dine er utformet på en slik måte at den er i samsvar med det beskyttelsesnivået som kreves i personvernforordningen (GDPR).

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten fil som lagres og leses under din aktivitet på nettstedet vårt. En informasjonskapsel kan også brukes når du leser en e-post, installerer eller bruker en mobilapplikasjon via datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet osv.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Avhengig av hva du velger, er formålet med,

Hvordan velger du informasjonskapsler?

Du kan velge informasjonskapsler etter kategori. Bare informasjonskapsler som er absolutt nødvendige for at nettstedet skal fungere korrekt, lagres.

Du har flere alternativer:

Etter 12 måneder ber vi deg om å bekrefte beslutningen på nytt.

Hvor lenge lagres informasjonskapsler?

Hver informasjonskapsel har sin egen levetid, opp til maksimalt 13 måneder.

Du kan når som helst finne informasjon om de enkelte informasjonskapslene og deres levetid i delen "Informasjonskapselinformasjon" ved å klikke på knappen "Cookie-innstillinger". Du finner denne på slutten av nettstedet.

Hva er tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet vårt?

Når informasjonskapsler implementeres og brukes av partnere, er de underlagt deres personvernerklæringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke retningslinjene direkte på nettsiden deres.

Hvilke rettigheter har du?

I henhold til gjeldende regelverk har du ulike rettigheter som du kan utøve når som helst.

Du har rett til innsyn, rett til å korrigere opplysningene dine, rett til å slette opplysninger om deg og rett til å be om portabilitet av opplysningene du har gitt oss.

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket uten å oppgi noen grunn.

Du har rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dine av legitime grunner eller til å be om at behandlingen begrenses.

Du har også rett til når som helst og uten begrunnelse å motsette deg behandling av opplysningene dine for reklameformål, samt profilering når dette utføres for samme formål. For å gjøre dette, vennligst ta kontakt med kundeservice direkte ( kundeservice-no@yves-rocher.no) .

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

For å utøve rettighetene dine kan du ganske enkelt kontakte kundeservice.

På e-post til kundeservice-no@yves-rocher.no

Per post: Yves Rocher GmbH, 0061 Oslo, Norge

På telefon: 22 41 00 10 (til din respektive fasttelefon- eller mobiltelefontakst).

Oppgi alltid etternavn, fornavn, postadresse eller e-postadresse som er knyttet til kontoen din, og om mulig kundenummeret ditt. Hvis vi er i tvil, vil vi kontakte deg for ytterligere informasjon eller for å be om bevis på identiteten din. (dobbeltsidig kopi av legitimasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte identiteten til personen som sender inn forespørselen).

Vi vil svare på forespørselen din innen én måned etter at vi har mottatt hele forespørselen. Vi forbeholder oss retten til ikke å svare på forespørsler som er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Hvem er personvernombudet?

Vi har utnevnt et personvernombud (DPO) som har som oppgave å sikre at gjeldende regelverk og reglene beskrevet i denne personvernerklæringen overholdes.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til behandlingen av personopplysningene dine, kan du også kontakte personvernombudet direkte. (YREU-privacy@yrnet.com)

Vi forplikter oss til å gjøre alt som står i vår makt for å overholde personvernreglene når vi behandler personopplysningene dine og gir deg dine rettigheter. Hvis du mener at disse rettighetene ikke er overholdt, har du imidlertid mulighet til å sende inn en klage til den kompetente personvernmyndigheten. Du finner en oversikt over alle personvernmyndigheter på https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Behandler Yves Rochers mobilapper dataene dine?

Hvis du bruker Yves Rochers mobilapplikasjoner (nettsteder på nettbrett, smarttelefon eller datamaskin), kan opplysningene dine bli brukt til å sende varsler til deg eller som en del av geolokaliseringen.

Når du besøker nettstedet vårt, kan det hende at noen personopplysninger samles inn direkte av operativsystemet på datamaskinen eller smarttelefonen din. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, ber vi deg lese personvernerklæringene til de aktuelle operatørene (hovedsakelig Google, Apple eller Microsoft).

Hvordan holder du deg informert om endringer i personvernerklæringen vår?

Vi forplikter oss til å oppdatere denne personvernerklæringen regelmessig. I tillegg gjelder denne personvernerklæringen for alle interesserte grupper, spesielt kunder av Yves Rocher GmbH, som har besøkt nettstedet eller er i kontakt med Yves Rocher via telefon eller post.

Produkten har lagts till i din önskelista.Se min önskelista.