ajax error

Detta medförde ett fel från vår sida, du kan ladda om sidan och prova igen

Fel på grund av: unknown

Yves Rocher
0

TILLSAMMANS MOT
EN MER
HÅLLBAR SKÖNHET

act beautiful

Vi fortsätter att arbeta mot en mer hållbar skönhet - från växt till hud.

Hur? Genom vårt program act beautiful* strävar vi efter att genomföra konkreta åtgärder och ambitiösa initiativ fram till 2030 för att göra naturlig
och ansvarsfull skönhet tillgänglig för alla.

Upptäck de 10 åtagandena i vårt program act beautiful*

*agera i skönhetens tecken;

Akt 1 EN FRANSK OCH EFFEKTIV KOSMETIK BASERAD PÅ VÄXTER

 • 100 % av de aktiva ämnena i våra produkter kommer från växtriket och har bevisad effektivitet.
 • Över 95 % av våra produkter är tillverkade i Frankrike.

Vi hämtar inspiration från naturen och växternas kraft sedan 1959.

Tack vare vår botaniska expertis kommer 100 % av våra aktiva ämnen från växtriket och integreras i produkter med bevisad effektivitet (varje år genomförs 200 tester för att garantera våra produkters effektivitet).

Källan till vår växtbaserade innovation är vår botaniska trädgård som är ett verkligt laboratorium under bar himmel där över 5000 växter har odlats, observerats och studerats vetenskapligt sedan grundandet 1975 i La Gacilly.

Som ett franskt och engagerat varumärke har vi alltid strävat efter att behålla huvuddelen av vår produktion i Frankrike. Mer än 95 %* av våra skönhetsprodukter tillverkas på fransk mark varav 93 % i våra egna fabriker i Bretagne.

*Övriga produkter inkluderar vissa makeup-produkter som kräver specifik teknik (pennor och puder) där vi använder europeiska underleverantörer. Mindre än 1 % av våra produkter tillverkas utanför Europa och inkluderar vissa sminkaccessoarer som tillverkas i Kina och Korea (penslar, pennvässare).

SE Mer

akt 2 NATURLIGARE FORMULA SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV KONTROVERSIELLA INGREDIENSER

 • Mer än 93 % av ingredienserna i våra hudvårdsprodukter är av naturligt ursprung, och vi har målet att öka dem till över 96 % innan 2030.
 • Mer än 450 ingredienser är bannlysta från våra sammansättningar, vilket är mer än den europeiska lagstiftningen.

Vi sätter naturlighet i centrum för våra sammansättningar för att kunna erbjuda kvalitetsprodukter som främjar användningen av ingredienser med naturligt ursprung, samtidigt som de garanterar trygghet, effektivitet och tolerans..

Därför innehåller våra ansiktsvårdsprodukter i genomsnitt över 93 % naturliga ingredienser och tack vare den kontinuerliga förbättringen av våra sammansättningar kommer vi att uppnå över 96 % innan 2030, utan att kompromissa med varken effektivitet eller sinnlig upplevelse.

Vi väljer våra ingredienser ytterst noggrant och bedömer deras påverkan på hälsa, miljö och samhälle för att endast behålla de säkraste och också utesluta användningen av vissa ingredienser: mer än 450 ingredienser är bannlysta från våra sammansättningarvilket är högre än den europeiska lagstiftningen.*

Inga av våra kosmetikprodukter är testade på djur, vilket är fallet sedan 1989, dvs. 15 tidigare än det europeiska förbudet. Vi har även avbrutit vår försäljning i Kina, där myndigheterna kan besluta att helt unilateralt testa kosmetiska produkter innan de marknadsförs på deras territorium.

*i enlighet med den europeiska kosmetikförordningen 1223/2009 som reglerar krav för utveckling och marknadsföring av kosmetiska produkter genom att definiera vilka ingredienser som inte får användas i kosmetika

SE Mer

Akt 3 NYA SKÖNHETSRUTINER SOM MINSKAR PLAST

 • 0 plastavfall med vårt utbud av solid kosmetika.
 • Ett utbud av påfyllningsförpackningar som är helt återvinningsbara och med 4x mindre plast*.

Vi gör minskning av plast till en prioritet.

Fram till 2030 åtar vi oss att minska vår användning av plast** att använda 100 % återvunnen plast och utveckla 100 % återvinningsbara förpackningar..

För att möta denna utmaning hjälper vi våra kunder och konsumenter att hitta nya skönhetsrutiner.

Tillsammans vänder vi trenden genom att välja:

 • vår solida kosmetika: 0 plastavfall
 • våra påfyllningsförpackningar som är helt återvinningsbara och innehåller 4 gånger mindre plast*

Och detta, utan att kompromissa med känsla och användarglädje!

*I gram plast per ml tillverkad produkt. 2019
**vs. våra standardflaskor från Bain de Nature på 400 ml

SE Mer

Akt 4 CERTIFIERADE EKOLOGISKA VÄXTER ODLADE INOM HÅLLBART JORDBRUK

 • Våra signaturväxter från La Gacilly är ekologiskt certifierade sedan 1999.
 • Våra 60 fälthektar är odlade i enlighet med hållbart jordbruk, en jordbruksmodell som bidrar till att återställa mark och biologisk mångfald.

I La Gacilly är våra signaturväxter* ekologiskt certifierade sedan 1999 och våra 60 fälthektar är odlade i enlighet med hållbart jordbruk, en jordbruksmodell som bidrar till att återställa mark och biologisk mångfald.

Denna modell av hållbart jordbruk kombinerar skydd av naturliga resurser, berikning av den biologiska mångfalden och den mänskliga interaktionen på territoriet. Denna helhetsinsats gör att vi kan innovera och ständigt utforska nya odlingsmetoder, i samarbete med våra jordbrukspartners. Häckar längs åkerkanterna, odlingsrotation och växttäcken är således en integrerad del av det hållbara jordbruket, eftersom det främjar biodiversitet genom att upprätthålla en god hälsa för jord, djurliv och växtliv.

Vårt mål fram till 2030 är att utvidga denna ansvarsfulla modell till fler växter på 110 odlade hektar i La Gacillys ekosystem.

*Arnica, kornblomma, ringblomma, kamomill (Matricaria), romersk kamomill, kapucin, ätbar trädgårdskrasse, isört, och mynta. Dessa växter är en av ingredienserna i över varannan produkt inom märket.

SE Mer

akt 5 EN TILLFÖRSEL AV MER HÅLLBARA BOTANISKA VÄXTER

 • Det första franska märket som erhåller UEBT-certifiering* på sina växter från La Gacilly. En märkning som garanterar ett tillhandahållande som tar större hänsyn till människor och biologisk mångfald.
 • Över 150 växtbaserade leverantörskedjor certifierade av en extern organisation (till exempel Agriculture Biologique, UEBT, Fair For Life**…)

Vi arbetar för en alltmer hållbar försörjning av våra botaniska ingredienser.

Vi är det första franska varumärket som erhållit UEBT-certifiering* för våra växter från La Gacilly. Detta bevisar vårt engagemang för en försörjning som värnar om både människor och biologisk mångfald.

Av våra 450 växtbaserade leverantörskedjor över hela världen är redan över 150 certifierade av en oberoende extern organisation (AB***, UEBT, FairFor Life**). Vi ser till att våra försörjningskedjor uppfyller strikta miljömässiga, ekonomiska och sociala kriterier och strävar efter att ha över 250 certifierade växtproduktionskedjor fram till 2030.

*UEBT (Union for Ethical BioTrade): en märkning som garanterar en etisk försörjning av botaniska ingredienser.
**Fair For Life: ett märke för rättvis handel.
***AB: certifiering för ekologiskt jordbruk.

Se mer

akt 6 STÖD VÅRA JORDBRUKSPARTNERS VERKSAMHETER

 • Över 7200 partners stöds i sina jordbruksmetoder och ekonomiska utveckling, både i Frankrike och i världen.

Vi stöder över 7200 partners* i deras jordbrukspraxis och ekonomiska utveckling, i syfte att stärka verksamheternas motståndskraft, både i Frankrike och globalt.

Vi satsar på utbildningsinsatser, inklusive kunskapsdelning och vägledning mot hållbara jordbruksmetoder, samt ekonomisk mångfald för att säkerställa inkomster för producenter året runt. Fram till 2030 kommer vi fortsätta att aktivt stödja våra partners.

*under 2022

Se mer

akt 7 EN KOSMETIKAINDUSTRI MED MINSKAD ANVÄNDNING AV ENERGI OCH VATTEN

 • En minskning med 32% av koldioxidutsläppen i våra fabriker i La Gacilly fram till slutet av 2022, och en minskning med 75% fram till 2025*.
 • 23% minskad vattenanvändning i våra fabriker i La Gacilly fram till slutet av 2022, och en minskning med 30% fram till 2030**.

Våra industri- och logistikanläggningar är belägna i La Gacilly, varumärkets historiska hemvist. Där siktar vi på att uppnå energibesparingar senast år 2025 genom att minska våra koldioxidutsläpp med 75%*. Vid slutet av 2022 hade vi redan minskat dessa utsläpp med 32%.

Detta följs av en ansvarsfull hantering av vatten på alla våra industriplatser, genom att optimera processer såsom tvätt av tankar. Vi har nu minskat vår industriella vattenförbrukning med 23%** och vi strävar efter att uppnå en minskning på 30 % innan 2030.

La Gacilly kan användas som en föredömlig modell för koldioxidbegränsning och vi är medvetna om att det finns behov av att öka takten och agera inom alla våra verksamheter. Vi arbetar alltså mer omfattande för att minska vår påverkan på transporter, produkter, affärsverksamheter, anläggningar och butiker i syfte att uppnå en minskning med 50 %* på våra direkta och indirekta utsläpp fram till 2030.

*i ton koldioxid jämfört med 2019
**i kubikmeter vatten per ton produkt jämfört med 2019

Se mer

akt 8 MEDARBETARE SOM ENGAGERAR SIG FÖR NATUREN

Från medvetenhet till handling:

 • 100 % miljöutbildade medarbetare år 2024.
 • Senast 2030 kommer alla att delta praktiskt ute i fält med en lokal förening för att hjälpa till att bevara natur och växtliv.

Tack vare ett mobiliseringsprogram som omfattar hela företaget, är 100 % av våra medarbetare utbildade i miljöfrågor och vårt varumärkes uppgift är « att framhäva, skydda och förmedla kraften hos växter ».

Efter att ha fått grundlig insikt i våra utmaningar inom CSR (Corporate Social Responsibility) och blivit medvetna om vikten av att skydda växter, tar våra medarbetare aktiva initiativ genom att samarbeta med lokala föreningar. På så vis kan alla göra en årlig insats för att bevara natur och växter fram till 2030.

Se mer

akt 9 STÖD YVES ROCHER-STIFTELSENS INITIATIV

 • Över 125 miljoner träd planterade och skyddade av Yves Rocher Foundation i 45 länder, tack vare över 30 års partnerskap.

Vi stöder Yves Rocher-stiftelsens allmännyttiga insatser sedan över 30 år tillbaka.

Genom detta partnerskap har över 125 miljoner träd redan planterats och skyddats i 45 länder i nära samarbete med 71 välgörenhetsorganisationer.

Med övertygelsen om trädens avgörande roll i kampen mot klimatförändringar och minskningen av biologisk mångfald fortsätter Yves Rocher Foundation sina insatser genom att plantera inhemska trädarter av olika slag på alla typer av mark: skogsmark, jordbruksmark och till och med i urbana områden. Deras mål: uppnå 150 miljoner planterade och skyddade träd fram till 2030.

Se mer

akt 10 AGERA TILLSAMMANS FÖR ATT SKAPA EN MER GRÖNSKANDE VARDAG

 • Vi är engagerade i beskyddet av natur och växter och arbetar på att genomföra medborgarinitiativ från och med 2025, i syfte att göra det möjligt för alla att agera på sin nivå.

Vårt mål till 2030 är att skapa en aktiv och engagerad community för att skydda natur och växter.

Du kan redan nu anmäla dig till en av de planteringar som arrangeras av Yves Rocher Foundation i Frankrike genom att klicka här.

Parallellt med detta arbetar vi med att skapa medborgarinitiativ som ska lanseras från och med 2025, i syfte att möjliggöra för alla att agera på sin egen nivå.

Mer information kommer snart.

Se mer

Parce que nous avons toutes et tous le pouvoir d’agir, nous vous accompagnons au quotidien vers une beauté plus durable.

Vill du veta mer?

DUpptäck vår CSR-rapport

JAG UPPTÄCKER
Vilka är vi?
Vår Botaniska Expertis
Certifieringar och partnerskap

Våra miljövänliga alternativ

Se alla

Produkten har lagts till i din önskelista.Se min önskelista.