ajax error

Detta medförde ett fel från vår sida, du kan ladda om sidan och prova igen

Fel på grund av: unknown

Yves Rocher
0

PERSONUPPGIFTSPOLICY Traits de décoration pour le titre

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt identifierar dig. Till exempel ditt förnamn, efternamn, födelsedatum, post- eller e-postadress, ditt kundnummer, din köphistorik eller IP-adressen till din dator.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd eller ett antal åtgärder som utförs på personuppgifter. Till exempel insamling, inspelning, konsultation och analys av dina personuppgifter.

Snabb åtkomst till kategorier

Uppdatering januari 2024

Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Vi försäkrar dig att vi skyddar dig och dina uppgifter på bästa möjliga sätt genom att respektera och följa de tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter (t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen eller "GDPR").

Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Vi försäkrar dig att vi skyddar dig och dina uppgifter på bästa möjliga sätt genom att respektera och följa de tillämpliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter (t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen eller "GDPR"). 

Denna sekretesspolicy informerar dig om de villkor enligt vilka Yves Rocher GmbH Curiestraße 2, 70563 Stuttgart, Tyskland, samlar in och använder dina uppgifter. Denna sekretesspolicy kompletterar den information du får när du lämnar dina uppgifter till oss via ett formulär, t.ex. när du skapar ett kundkonto på en av våra webbplatser.

Denna integritetspolicy gäller för information som samlas in online via e-post eller via telefon när du kontaktar vår kundtjänst, samt när du använder våra webbplatser eller mobila applikationer. Det är information om insamling och behandling av personuppgifter för alla våra kunder och potentiella kunder, oavsett vilken kanal som dessa uppgifter samlas in genom.

Vänligen läs följande information noggrant och ta tillfället i akt att informera dig om Yves Rochers behandling av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter:  

- Information om din identitet: t.ex. efternamn, förnamn, adress, födelsedatum, personnummer...
- Kontaktuppgifter: t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress...
- Finansiella uppgifter: t.ex. information om betalningsmetoder...

Vilka uppgifter behandlas?

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter:  

 • Information om din identitet: t.ex. efternamn, förnamn, adress, födelsedatum, personnummer...
 • Kontaktuppgifter:t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress...
 • Finansiella uppgifter:t.ex. information om betalningsmetoder...
 • Tekniska data: t.ex. inloggningsuppgifter, webbläsarhistorik, lösenord...
 • Kommersiella uppgifter: t.ex. kundnummer, köphistorik, information om ditt kundkonto, betyg om våra produkter, kundsegment, registrering av telefonsamtal...
 • Uppgifter om välbefinnande, hälsouppgifter:t.ex. hudtyp, hudton, hudkänslighet, hårtyp, hårfärg, hälsotillstånd, allergier eller i synnerhet graviditetstillstånd, som du kan behöva informera oss om som en del av din huddiagnos ... I särskilda fall kan detta vara medicinska uppgifter (i händelse av en begäran och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i samband med övervakning av kosmetika).
 • Geolokaliseringsdata (mobila applikationer).

Vilken typ och mängd av information som samlas in beror på din interaktion med Yves Rocher, t.ex: Skapa ett kundkonto i något av våra system, göra beställningar per post eller online, prenumerera på nyhetsbrev, kontakta kundtjänst och din användning av våra tjänster, webbplatser och mobilapplikationer.

Du kommer att informeras vid tidpunkten för insamlingen om dina uppgifter är obligatoriska eller frivilliga. Om du inte förser oss med den information som är markerad som nödvändig kommer vi inte att kunna uppfylla din begäran. Vi behöver t.ex. din leveransadress för att kunna leverera din beställning till dig.

Vi vill påpeka att vi inte lagrar dina kreditkortsuppgifter som används för betalning av dina inköp på vår webbplats, eftersom dessa uppgifter överförs direkt till vår betaltjänstleverantör i säkert läge. Om du betalar det skyldiga beloppet via Klarna sker behandlingen av dina uppgifter direkt hos Klarna.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

För varje bearbetning samlar vi endast in och använder de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för det avsedda syftet.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

För varje bearbetning samlar vi endast in och använder de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för det avsedda syftet.
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra avtalet mellan dig och oss, t.ex. för att:

 • Ta emot och behandla dina beställningar
 • Tillhandahållande av de tjänster, den information och de produkter som du har begärt
 • Hantera dina förfrågningar och klagomål
 • Säkerställa vår service efter försäljning
 • Behandling av öppna fakturor

Vi använder också dina uppgifter för ändamål som ligger i vårt legitima intresse. Detta görs endast med respekt för dina rättigheter och intressen eller, vid behov, baserat på ditt uttryckliga samtycke. Exempel på behandling av dina uppgifter i vårt berättigade intresse är:

 • Utförande av statistiska analyser
 • Förebyggande av missbruk och bedrägeri samt hantering av rättsliga förfaranden
 • Information om nya tjänster eller ändringar på våra webbplatser och mobila applikationer
 • Adressering av erbjudanden som är anpassade till dina tidigare beställningar, köp och preferenser. Urvalet görs med hjälp av profil- och segmenteringsmetoder.
 • Förbättra din upplevelse och tjänsterna när du använder våra webbplatser och mobila applikationer (t.ex. samlas data för detta in inom ramen för cookies)
 • Genomförande av reklamkampanjer
 • Scoring inom ramen för betalningshantering
 • Utskick av nyhetsbrev
 • Genomförande av tävlingar och utlottningar
 • Genomförande av nöjdhetsundersökningar
 • Säkerställa hantering och publicering av kundrecensioner om våra produkter

Dina uppgifter kan också användas för att uppfylla våra rättsliga eller regulatoriska skyldigheter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi är noga med att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi är noga med att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i denna integritetspolicy.

 
 • För distansförsäljningskunder lagrar vi uppgifter i 4 år från datumet för den senaste beställningen som gjordes via webbplats, post eller telefon.
 • När det gäller personer som inte har ett kundkonto lagrar vi uppgifterna i 2 år från den senaste interaktionen med vårt varumärke (t.ex. ett klick i vårt nyhetsbrev eller deltagande i en tävling).
 • Vi är skyldiga att behålla kommersiella och skattemässiga uppgifter som rör dina inköp under en period på upp till 7 år för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Mottagande av kommersiella erbjudanden?

I enlighet med de val du har gjort kan vi använda dina kontaktuppgifter för att ge dig marknadsföringserbjudanden, särskilt via post, telefon eller e-post.

Mottagande av kommersiella erbjudanden?

I enlighet med de val du har gjort kan vi använda dina kontaktuppgifter för att ge dig marknadsföringserbjudanden, särskilt via post, telefon eller e-post.

Erbjudanden via e-post:

Om du är kund hos Yves Rocher kan du få erbjudanden via e-post om våra produkter och tjänster. Om du ger ditt samtycke har du också möjlighet att få vårt nyhetsbrev om du ännu inte är kund hos Yves Rocher.
Du kan när som helst avregistrera dig om du inte längre vill ta emot erbjudanden. För våra erbjudanden via e-post kan du klicka på avregistreringslänken i varje e-postmeddelande eller helt enkelt kontakta vår kundtjänst (kundservice@yves-rocher.se).
Om du motsätter dig att få erbjudanden via e-post eller avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer du inte att få några ytterligare kampanjerbjudanden via e-post. Om du ändrar dig har du möjlighet att prenumerera på nyhetsbrevet igen på vår webbplats.

Erbjudanden per post:

Vi kan skicka erbjudanden till dig genom att informera dig om erbjudanden för våra produkter.
Vi behandlar (även med hjälp av tjänsteleverantörer) dina adressuppgifter och kriterier för ett intressebaserat reklamurval för postreklam från oss eller våra partners baserat på en intresseavvägning. Om du inte längre vill få dessa erbjudanden kan du när som helst invända mot deras användning. Kontakta i så fall vår kundtjänst direkt (kundservice@yves-rocher.se).
Om du invänder kommer dina uppgifter att blockeras för ytterligare erbjudanden. När det gäller erbjudanden per post vill vi påpeka att i undantagsfall kan postreklam fortfarande skickas tillfälligt efter mottagandet av din invändning. Detta beror tekniskt på den nödvändiga ledtiden för produktion och urval av material och betyder inte att vi inte har genomfört din invändning.

Erbjudanden via SMS:

Erbjudande via e-post eller SMS:
Med ditt samtycke kan du få erbjudanden via SMS om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Om du har lämnat dina uppgifter till oss i samband med en beställning kan vi skicka erbjudanden om våra produkter och tjänster till dig, om du inte motsätter dig detta.
Du kan när som helst invända om du inte vill ta emot dessa erbjudanden genom att skicka "STOP SMS" som svar eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Inga marknadsföringsmeddelanden: Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, post eller via SMS för att ge dig en bättre tjänst eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Detta är inte kommersiella erbjudanden och dessa meddelanden innehåller ingen länk för att avsluta prenumerationen. Detta inkluderar till exempel information om din lojalitetsbelöning eller en påminnelse om hur lång tid du har kvar för att lösa in den.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

Mottagarna av personuppgifterna är behörig personal hos Yves Rocher, Rocher-koncernen, deras tjänsteleverantörer och partners.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

Mottagarna av personuppgifterna är behörig personal hos Yves Rocher, Rocher-koncernen, deras tjänsteleverantörer och partners.

På begäran kan vi överföra dina personuppgifter till behöriga myndigheter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Alla tjänsteleverantörer som anlitas av oss är enligt avtal skyldiga att skydda dina uppgifter. Dessutom övervakar vi regelbundet dessa leverantörer och de tjänster och aktiviteter som tillhandahålls för oss.

Nedan hittar du en lista över de viktigaste företagen som har anförtrotts behandlingen av dina uppgifter, med vilka vi utbyter dina uppgifter inom ramen för en uppdragsbehandling eller ett partnerskap.

PostNord Sverige AB
Terminalvägen 24
171 73 Solna,
Sverige
Aktivitet: Leverans av dina beställningar

Svensk Handel AB
103 29 Stockholm
Sverige
Aktivitet: Tillhandahållande av TRYGG E-Handel-godkännandemärket och tillgång till ditt konto (https://www.svenskhandel.se/om-svensk-handel/personuppgiftspolicy)

Facebook Inc.
1 Hacker Way
94025 Menlo Park, CA
USA
Aktivitet: Tillhandahållande av uppgifter från Facebook för registrering och identifiering på Yves Rochers webbplats inom ramen för Facebook Connect (https://www.facebook.com/privacy/explanation)

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland
Verksamhet: Tillhandahållande av data av Facebook i samband med social inloggning

Klarna Bank AB (publ).
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Sverige
Verksamhet: Tillhandahållande av betaltjänster
(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy)

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Aktivitet: Tillhandahållande av data av Google inom ramen för Google Sign-In

Vilket skydd finns för uppgifter om minderåriga?

Minderåriga kan vilja lämna sina kontaktuppgifter till oss för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, skapa ett kundkonto.
Vi ber personer under 16 år att visa att de har föräldrarnas (eller vårdnadshavarens) tillstånd innan de lämnar några personuppgifter till oss.
Personer som vi vet är under 16 år kommer inte att få någon information eller några erbjudanden från oss om vårt varumärke.

Vilka uppgifter kan delas med leverantörer av sociala nätverk?

Vi vill informera dig om vilka uppgifter som delas med sociala medier när du använder funktionen "Social inloggning" och knapparna för de leverantörer som installerats på vår webbplats.

Vilka uppgifter kan delas med leverantörer av sociala nätverk?

Vi vill informera dig om vilka uppgifter som delas med sociala medier när du använder funktionen "Social inloggning" och knapparna för de leverantörer som installerats på vår webbplats.

"Social inloggning" via Facebook och Google:

Om du väljer att använda ditt Facebook- eller Google-konto för att underlätta skapandet av ditt internetkundkonto samtycker du till att dela information från din profil med oss. Vi kommer att använda ditt efternamn, förnamn och e-postadress för att upprätta länken. Denna information kommer endast att användas för att underlätta skapandet av ditt kundkonto. Mer information finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Facebooks "Gilla"-knapp, "X" , Google+ och YouTube:

På vår webbplats har vi implementerat "Gilla"-knappen för det sociala nätverket Facebook, en "X"- och Youtube-knapp samt Google+ plug-ins. Alla leverantörer av sociala medier kan sannolikt identifiera dig genom denna knapp, även om du inte använder denna knapp när du besöker vår webbplats. Denna typ av applikationsknapp kan göra det möjligt för leverantörer av sociala medier att spåra din navigering på vår webbplats helt enkelt för att ditt användarkonto har aktiverats på din terminal (öppen session) under din navigering på vår webbplats.
Det sociala nätverket samlar in information om ditt surfbeteende och länkar den till den information som redan finns tillgänglig i din respektive profil. Vi har ingen kontroll över denna process.
Mer information om de plug-ins som används och hur sociala medier använder dina uppgifter finns på följande länkar:

"X": https://twitter.com/en/privacy
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Du kan också helt förhindra laddningen av dessa plugins med tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren (http://noscript.net/).

Vi hänvisar dig till sekretesspolicyn för de sociala nätverk där du har ett konto. Där kan du läsa mer om målen för dessa plattformar, särskilt deras reklamstrategier, för vilka dina webbläsardata kan samlas in och användas via motsvarande applikationsknappar (t.ex. Gilla-knappen).

Hur skyddar vi dina uppgifter och var behandlas dina uppgifter?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för dina uppgifter för att förhindra förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst. Säkerheten för dina uppgifter garanteras bland annat genom anonymiseringsåtgärder, kryptering, skydd av våra informationssystem, säkerhetskopiering av data etc. ...

Hur skyddar vi dina uppgifter och var behandlas dina uppgifter?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för dina uppgifter för att förhindra förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst. Säkerheten för dina uppgifter garanteras bland annat genom anonymiseringsåtgärder, kryptering, skydd av våra informationssystem, säkerhetskopiering av data etc. ...

Dessutom ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på (kundservice@yves-rocher.se) om du får misstänkta e-postmeddelanden (phishing) från oss.

Var behandlas dina uppgifter?

Vi har valt att använda hostingleverantörer som har åtagit sig att lagra data inom Europeiska unionens territorium.

Om dina uppgifter undantagsvis överförs utanför Europeiska unionens territorium kommer vi att se till att den behandling av personuppgifter som utförs är utformad på ett sådant sätt att den överensstämmer med den skyddsnivå som krävs enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur använder vi cookies?

Vad är en kaka?

En cookie är en liten fil som lagras och läses under din aktivitet på vår webbplats. En cookie kan också användas när du läser ett e-postmeddelande, installerar eller använder en mobilapplikation via din dator, smartphone, surfplatta etc.
 

Hur använder vi cookies?

Vad är en kaka?

En cookie är en liten fil som lagras och läses under din aktivitet på vår webbplats. En cookie kan också användas när du läser ett e-postmeddelande, installerar eller använder en mobilapplikation via din dator, smartphone, surfplatta etc.

Varför använder vi cookies?

Beroende på dina val är syftet med cookies att,

 • Fastställa de mest relevanta annonserna baserat på din navigering på vår webbplats i realtid
 • Erbjuda dig innehåll som matchar dina intressen
 • Analysera webbplatsens trafik och prestanda (statistik, minne på din enhet, genomförande av säkerhetsåtgärder).
 • För att kunna erbjuda dig tjänster i samband med sociala nätverk

Hur ställer du in ditt cookieval?

Ditt val av cookies kan göras per kategori. Endast cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt lagras.
Du har flera alternativ:

 • Acceptera alla cookies: alla kategorier av cookies används
 • Neka alla cookies utom de som är absolut nödvändiga
 • Ställa in och anpassa cookies genom att acceptera eller inte acceptera de önskade kategorierna

Efter 12 månader ber vi dig att bekräfta ditt beslut på nytt.

Hur länge lagras cookies?

Varje cookie har sin egen livslängd, upp till maximalt 13 månader.
Du kan när som helst hitta information om de enskilda kakorna och deras livslängd i avsnittet "Kakinformation" genom att klicka på knappen "Kakinställningar". Du hittar den i slutet av webbplatsen.

Vilka är tredjepartscookies på vår webbplats?

När cookies implementeras och används av partners omfattas de av deras integritetspolicyer. För mer information, vänligen kontrollera policyn direkt på deras webbplats.

Partnerapplikationer på våra webbplatser:

Vissa funktioner på vår webbplats kommer från våra partners. Funktionerna gör det möjligt för dig att dela innehåll och dina preferenser med dessa partners. De gör det också möjligt för oss att visa dig annonser som matchar dina intressen. Detta är fallet med partnerapplikationer som Facebook, YouTube och Tiktok.

Använder vi cookies på andra webbplatser?

Vår annonsering på andra webbplatser och applikationer kan innehålla cookies som gör det möjligt för oss att,

 • Fastställa summan till våra partners
 • Generera statistik baserat på visning och klick på ett visst innehåll
 • Anpassning av presentationen av vår webbplats www.yves-rocher.se när du klickar på våra annonser

Vilka rättigheter har ni?

Enligt gällande bestämmelser har du olika rättigheter som du kan utöva när som helst.
Du har rätt till tillgång, rätt att korrigera dina uppgifter, rätt att radera uppgifter om dig och rätt att begära överföring av de uppgifter du har lämnat till oss

Vilka rättigheter har ni?

Enligt gällande bestämmelser har du olika rättigheter som du kan utöva när som helst.

Du har rätt till tillgång, rätt att korrigera dina uppgifter, rätt att radera uppgifter om dig och rätt att begära överföring av de uppgifter du har lämnat till oss.

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke utan att ange några skäl och med framtida verkan.

Du har rätt att av legitima skäl invända mot behandlingen av dina uppgifter eller begära begränsning av behandlingen.

Du har också rätt att när som helst och utan anledning invända mot behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål , liksom mot profilering när detta utförs för samma ändamål. För att göra detta, vänligen kontakta kundtjänsten direkt (kundservice@yves-rocher.se).

Hur kan du utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter kan du helt enkelt kontakta kundtjänsten.

Via e-post till kundservice@yves-rocher.se
Per post: YVES ROCHER, Box 930, 251 09 Helsingborg
Via telefon: 042-173440
(måndag - fredag 08.00-18.00, lördag 09.00-14.00)

Hur kan du utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter kan du helt enkelt kontakta kundtjänsten.

Via e-post: till kundservice@yves-rocher.se
Per post: YVES ROCHER, Box 930, 251 09 Helsingborg
Via telefon: 042-173440 (måndag - fredag 08.00-18.00, lördag 09.00-14.00)

Ange alltid ditt efternamn, förnamn, postadress eller e-postadress som är kopplad till ditt konto och, om möjligt, ditt kundnummer. Om vi är osäkra kommer vi att kontakta dig för ytterligare information eller för att begära bevis på din identitet. (dubbelsidig kopia av ID-handling som gör det möjligt för oss att kontrollera identiteten på den person som gör begäran).

Vi kommer att besvara din begäran inom en månad från det att vi mottagit din fullständiga begäran. Vi förbehåller oss rätten att inte besvara förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller orimliga.

Vissa av våra partners behandlar dina uppgifter tillsammans med oss. Därför har du också möjlighet att kontakta dessa partners direkt för att utöva dina rättigheter. Bifogat hittar du länkar till motsvarande dataskyddsdeklarationer för ytterligare information:

Svensk Handel AB: https://www.svenskhandel.se/om-svensk-handel/personuppgiftspolicy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
KLARNA: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

Dataskyddsombudet

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) vars roll är att säkerställa efterlevnad av tillämpliga bestämmelser och de regler som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Dataskyddsombudet

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) vars roll är att säkerställa efterlevnad av tillämpliga bestämmelser och de regler som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Om du har några frågor eller kommentarer om behandlingen av dina personuppgifter kan du också kontakta dataskyddsombudet direkt. (YREU-privacy@yrnet.com)

Vi åtar oss att göra allt som står i vår makt för att respektera dataskyddsbestämmelserna när vi behandlar dina personuppgifter och beviljar dina rättigheter. Om du anser att dessa rättigheter inte har respekterats har du dock möjlighet att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten. En översikt över alla dataskyddsmyndigheter hittar du på https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Behandlar Yves Rochers mobilapplikationer dina data?

Om du använder Yves Rochers mobilapplikationer (webbplatser på surfplatta, smartphone eller dator) kan dina uppgifter användas för att skicka meddelanden till dig eller som en del av geolokaliseringen.

Behandlar Yves Rochers mobilapplikationer dina data?

Om du använder Yves Rochers mobilapplikationer (webbplatser på surfplatta, smartphone eller dator) kan dina uppgifter användas för att skicka meddelanden till dig eller som en del av geolokaliseringen.

När du besöker vår webbplats kan vissa personuppgifter samlas in direkt av operativsystemet på din dator eller smartphone. För mer information om detta ber vi dig att noggrant läsa de berörda operatörernas (främst Google, Apple eller Microsoft) sekretesspolicy.

Genom att tillåta att Yves Rochers webbplats skickar meddelanden till dig när du besöker den kan du få personligt anpassade kommersiella erbjudanden. Du kan hantera dina aviseringar direkt på din dator eller mobila enhet. För mer information om hur du konfigurerar pushnotiser, besök https://cleverpush.com/faq.

Produkten har lagts till i din önskelista.Se min önskelista.