ajax error

Detta medförde ett fel från vår sida, du kan ladda om sidan och prova igen

Fel på grund av: unknown

Yves Rocher
0

PERSONUPPGIFTSPOLICY Traits de décoration pour le titre

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt identifierar dig. Till exempel ditt förnamn, efternamn, födelsedatum, post- eller e-postadress, ditt kundnummer, din köphistorik eller IP-adressen till din dator.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd eller ett antal åtgärder som utförs på personuppgifter. Till exempel insamling, inspelning, konsultation och analys av dina personuppgifter.

Snabb åtkomst till kategorier

Vad är syftet med denna policy?

På Yves Rocher Suede AB, Strandbadsvagen 13B, Helsingborg, SE-251 09 Sweden, värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.  Vi vill uppmärksamma dig på dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande när det gäller skyddande av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är syftet med denna policy?

På Yves Rocher Suede AB, Strandbadsvagen 13B, Helsingborg, SE-251 09 Sweden, värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.  Vi vill uppmärksamma dig på dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande när det gäller skyddande av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Denna personuppgiftspolicy informerar dig om under vilka omständigheter Yves Rocher Suede, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in och använder dina uppgifter. Policyn kompletterar den information som du får kännedom om när du lämnar dina uppgifter till oss genom att fylla i ett formulär, till exempel när du skapar ett kundkonto på en av våra webbplatser.

Policyn förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in i butiker, per post eller telefon när du kontaktar vår kundtjänst, samt när du använder vår webbplats eller mobilapplikation. Personuppgiftspolicyn rör personuppgifter för alla våra kunder, oavsett vilken kanal dessa uppgifter samlas in i.

Du kan när som helst läsa vår personuppgiftspolicy på vår hemsida: www.yves-rocher.se

Vilka personuppgifter bearbetas?

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter:  

- Uppgifter om din identitet: t.ex. titel, förnamn, efternamn, adress, födelsedatum 
- Kontaktuppgifter: t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress
- Finansiella uppgifter: t.ex. information om betalningsmetoder
- Teknisk data: t ex inloggningsuppgifter och surfhistorik
- Köpdata: t ex kundnummer, köphistorik, recensioner av våra produkter, uppgifter om telefonsamtal 
- Geolokaliseringsdata (mobilapplikation)

Vilka personuppgifter bearbetas?

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter:  

  • Uppgifter om din identitet: t.ex. titel, förnamn, efternamn, adress, födelsedatum 
  • Kontaktuppgifter: t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress
  • Finansiella uppgifter: t.ex. information om betalningsmetoder
  • Teknisk data: t ex inloggningsuppgifter och surfhistorik
  • Köpdata: t ex kundnummer, köphistorik, recensioner av våra produkter, uppgifter om telefonsamtal 
  • Geolokaliseringsdata (mobilapplikation)

De personuppgifter vi använder beror på dina interaktioner med vårt företag: t.ex. skapandet av ett kundkonto, beställning via post eller på vår hemsida, prenumeration på nyhetsbrev, kontakt med vår kundservice och din användning av våra tjänster, webbplats och mobila applikationer. 

Den obligatoriska eller valfria kommunikation av dina uppgifter anges vid tidpunkten för deras insamling. Att inte ange information som är markerad som obligatorisk hindrar oss från att uppfylla din begäran. Till exempel krävs din leveransadress för att leverera din beställning till dig. 

Vi lagrar aldrig kreditkortsuppgifter som används för betalning av dina köp på vår webbplats, dessa uppgifter kommuniceras direkt i säkert läge till vår betaltjänstleverantör.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder endast de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för det ändamål som eftersträvas. 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder endast de uppgifter som är relevanta och nödvändiga för det ändamål som eftersträvas. 

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig genom att: 
- Registrera och utföra dina beställningar
- Tillhandahålla de tjänster du prenumererar på
- Behandla dina förfrågningar och klagomål
- Säkerställa service efter försäljning
- Hantera obetalda räkningar 

Vi använder också dina uppgifter för att utveckla och förbättra vår tjänst där vi säkerställer att vi alltid respekterar dina rättigheter och intressen, med ditt samtycke:   
- Hantera och förbättra kundrelationen och kvaliteten på kundservicen
- Förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och mobila applikationer
-      Genomföra kommersiell prospekteringsverksamhet
- Implementera spel och reklamtävlingar
- Utföra statistiska analyser
- Säkerställa hantering och publicering av kundrecensioner på våra produkter
- Informera om nya tjänster eller ändringar på våra webbplatser och applikationer
- Genomföra kreditbedömningar 
- Föreslå erbjudanden anpassade efter dina önskemål med hjälp av profilerings- och segmenteringsmetoder (metoder för att förstå dina preferenser bättre för att ge dig erbjudanden om tjänster och personliga produkter)
- Skicka ut nyhetsbrev
- Genomföra nöjdhetsundersökningar
- Förebygga missbruk och bedrägeri och hantera rättstvister
- Överföring av uppgifter till inkassobyrån vid utebliven betalning

Dina uppgifter kan också användas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga eller regulatoriska skyldigheter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i denna policy.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i denna policy.

Vi har olika lagringsperioder anpassade för varje ändamål, till exempel: 

För kunder inom distansförsäljning behåller vi deras data 4 år från deras senaste beställning som gjordes på webbplatsen, via post eller telefon. 

Vi är skyldiga att behålla redovisningsinformation om dina köp i 10 år för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

När det gäller personer som inte har ett kundkonto behåller vi deras data i 2 år från deras senaste interaktion med vårt varumärke (till exempel ett klick i vårt nyhetsbrev eller deltagande i en tävling). 
 

Kommer du att få kommersiella erbjudanden?

Enligt de val du har gjort kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka kommersiella erbjudanden till dig, per post, telefon, e-post eller SMS. 

Kommer du att få kommersiella erbjudanden?

Enligt de val du har gjort kan vi använda dina kontaktuppgifter för att skicka kommersiella erbjudanden till dig, per post, telefon, e-post eller SMS. 

Erbjudanden via e-post eller SMS:  
Med ditt samtycke kan du få erbjudanden via e-post eller SMS för våra produkter och tjänster samt erbjudanden för produkter och tjänster från våra partners. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Har du kommunicerat dina uppgifter till oss i samband med en beställning kan vi skicka dig erbjudanden för våra produkter och tjänster, om du inte invänder mot detta. 

Du kan invända när som helst om du inte vill ta emot dessa erbjudanden:

- För våra erbjudanden via e-post: genom att klicka på länken avsluta prenumerationen i varje e-postmeddelande, eller genom att besöka ditt kundkonto från vår webbplats eller genom att kontakta vår kundtjänst.
- För våra erbjudanden via SMS: genom att skicka "STOP SMS" som svar, eller genom att kontakta vår kundtjänst.
 
Icke-reklammeddelanden: Vi kan kontakta dig via e-post eller SMS för att ge dig en bättre tjänst eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Dessa meddelanden är inte kommersiella erbjudanden och innehåller inte en länk för att avsluta prenumerationen. 

Erbjudanden per post eller telefon:
Vi kan skicka dig erbjudanden per post eller kontakta dig per telefon för att erbjuda dig våra produkter och tjänster. Du kan också få erbjudanden från våra partnerföretag via oss per post eller telefon. För detta ändamål behandlas dina adressuppgifter och kriterier för ett intressebaserat urval av reklam på grundval av en intressevägning. Om du inte längre vill motta dessa erbjudanden, kontakta då vår kundservice. 

Du kommer då inte längre få dessa erbjudanden. När det gäller erbjudanden per post kan det hända att dessa ändå tillfälligt skickas ut även efter att vi fått din invändning. Detta beror på den ledtid som krävs för att det göra ändringar i urvalet av mottagare och betyder inte att vi inte har genomfört din invändning.

Vem kan dina personuppgifter delas med?

Dina personuppgifter kan delas med auktoriserad personal på Yves Rocher, dess tjänsteleverantörer, partners och personuppgiftsbiträden.

Vem kan dina personuppgifter delas med?

Dina personuppgifter kan delas med auktoriserad personal på Yves Rocher, dess tjänsteleverantörer, partners och personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna får också överföras till de behöriga offentliga myndigheterna, på deras begäran eller för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter.
 
Alla tjänsteleverantörer som anlitats av oss är enligt avtal skyldiga att skydda dina uppgifter. Dessutom kontrollerar vi regelbundet dessa leverantörer och de tjänster de tillhandahåller åt oss.

Genomför vi profilering och fattas automatiska beslut? 
När kommer profilering och automatiskt beslutsfattande att äga rum och vilka möjligheter har ni?

Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter för att möta vissa kriterier för en fysisk person, såsom ekonomisk situation, personliga preferenser, intressen eller analys av nuvarande och framtida platser.
Yves Rocher använder profilering för: 
- Marknads- och kundanalys
- Utveckling av tillämpningar och system
- Marknadsföringsändamål
- Automatiskt beslutsfattande
- Transaktionsövervakning för bedrägeribekämpning
 
Allt detta sker antingen baserat på vårt avtal med dig eller ditt uttryckliga samtycke. Vid samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. För att göra det, vänligen kontakta för vår kundtjänst (kundservice@yves-rocher.se)
 
Automatiskt beslutsfattande: Du har rätt att inte vara beroende av automatiskt beslutsfattande om det leder till rättsligt bindande konsekvenser eller om du blir allvarligt komprometterad. Å andra sidan har vi rätt att använda automatiskt beslutsfattande om detta är nödvändigt för att uppnå ett avtal mellan dig och Yves Rocher eller om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det.  När det gäller interna kreditbedömningar kommer det att finnas en poängsättning (matematikstatistikprocess) med tanke på din inköpshistorik för att välja de möjliga betalningsmöjligheter som kan erbjudas dig. De använda uppgifterna kan också användas av tredje part för att utföra identitets- och adressvalidering.  Du har rätt att bestrida de erbjudna betalningsmöjligheterna eller begära en översyn av ärendet. Vänligen adressera ditt bestridande eller begäran om revidering till vår kundtjänst (kundservice@yves-rocher.se). Vi kommer att överväga skälen till din invändning när vi omprövar ditt ärende.
 

Vilket skydd finns för minderårigas uppgifter?

Det kan hända att minderåriga vill ge oss sina kontaktuppgifter för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller för att skapa ett kundkonto.

Vilket skydd finns för minderårigas uppgifter?

Det kan hända att minderåriga vill ge oss sina kontaktuppgifter för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller för att skapa ett kundkonto.

Är du under 18 år kan du inte registrera dig för vårt nyhetsbrev eller registrera ett kundkonto. Vi skickar inte ut några erbjudanden eller nyhetsbrev till personer som är under 18 och du kan inte handla online.

Vilka data kan delas med sociala nätverk?

Vi vill förtydliga informationen som delas med Facebook när du använder funktionen "social inloggning" och "gilla"-knappen som är installerad på vår webbplats.

Vilka data kan delas med sociala nätverk?

Vi vill förtydliga informationen som delas med Facebook när du använder funktionen "social inloggning" och "gilla"-knappen som är installerad på vår webbplats.

Facebooks funktion "social inloggning": 

Om du väljer att använda ditt Facebook-konto för att skapa ditt kundkonto, samtycker du till att dela viss information med oss från din profil. Detta inkluderar dock endast namn, förnamn, e-postadress och födelsedatum och används endast för att underlätta skapandet av ditt konto. Mer information finns här: https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation

Facebook "Gilla" -knappen och Google+: 

På vår webbplats inkluderar vi en "gilla”-knapp, en applikation som tillhandahålls av Facebook och Google+ Plugin-program. Alla leverantörer som tillhandahåller denna applikation kommer sannolikt att identifiera dig genom den här typen av knappar och plugin-program, även om du inte använde just den här knappen när du besökte vår webbplats. Denna typ av applikationsknapp kan göra det möjligt för leverantörerna av sociala medier att spåra din navigering på vår webbplats, helt enkelt för att ditt användarkonto aktiverades 
under din navigering på vår webbplats. 
 
Vi har ingen kontroll över den process som detta sociala nätverk använder för att samla in information om din surfning på vår webbplats och de personuppgifter de har. 
Mer information om de använda plugin-programmen och knapparna och användandet av dina data av leverantörer av sociala medier finns på följande länkar:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sv 
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn för de sociala nätverken för att vara medveten om vilka mål de eftersträvar genom att använda surfinformation som de kan samla in via sina applikationsknappar.

Vad händer på ett LiveShopping-event?

För att kunna erbjuda ett nytt, bekvämt sätt att handla ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med våra skönhetsexperter via Liveshopping eller inspelade videor. Våra produkter presenteras för dig och du kan ställa dina frågor direkt till våra experter.

På Liveshoppingen besvaras de frågor du ställer via chatten där ditt alias kan nämnas. Dessutom kommer de inspelade LiveShopping-videorna att göras tillgängliga på vår webbplats.

Leverantören vi använder oss av för LiveShoppingen, Spockee, kan inte identifiera dig, varken under eller efter eventet eller i samband med ett köp av våra produkter i samband med eventet. De har inte heller tillgång till dina kundkonton.

 Därmed ska alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter i samband med LiveShopping riktas direkt till oss.
 

Använder Yves Rochers butiker videoövervakning?

Det är möjligt att vissa Yves Rocher butiker har installerat kameror för att skydda dig och för att förhindra stöld av varor. För dessa ändamål kan du filmas och din bild kan lagras i 30 dagar. 

Kontakta den aktuella butiken direkt om du har några frågor angående videoövervakning.

Hur säkerställer vi säkerheten för dina uppgifter?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter för att förhindra förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst. Säkerheten för dina data säkerställs genom anonymiseringsåtgärder, kryptering, skydd av våra informationssystem och säkerhetskopiering av data.
 

Hur säkerställer vi säkerheten för dina uppgifter?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter för att förhindra förlust, oavsiktlig förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst. Säkerheten för dina data säkerställs genom anonymiseringsåtgärder, kryptering, skydd av våra informationssystem och säkerhetskopiering av data.

Läs också våra råd vad du kan göra för att skydda dig mot phishing (bedrägliga e-postmeddelanden:  https://www.yves-rocher.se/phishingpolicy

Var behandlas dina uppgifter?

Vi har valt data hosting-leverantörer som lagrar sin data I EU..

Var behandlas dina uppgifter?

Vi har valt data hosting-leverantörer som lagrar sin data I EU.

Om en tjänsteleverantör undantagsvis är skyldig att överföra uppgifter utanför EU säkerställer vi att den genomförda behandlingen uppfyller en skyddsnivå för personuppgifter som motsvarar den som krävs enligt förordningen (GDPR), kompletterad med Yves Rocher interna regler.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med gällande regler har du olika rättigheter som du kan utöva när som helst.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med gällande regler har du olika rättigheter som du kan utöva när som helst.

Du har rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering av uppgifter om dig samt rätt att begära portabilitet av de uppgifter du har lämnat till oss.
 
Du har rätt att av legitima skäl invända mot den behandling som utförs avseende dina uppgifter eller begära begränsning av sådan behandling. 
 
Du har också rätt att när som helst och utan anledning invända mot behandlingen av dina uppgifter i reklamsyfte, samt till profilering

Hur utövar du dina rättigheter?

För att utöva någon av dina rättigheter, kontakta vår kundservice (kundservice@yves-rocher.se

Hur utövar du dina rättigheter?

För att utöva någon av dina rättigheter, kontakta vår kundservice (kundservice@yves-rocher.se )

Du kan också skriva till oss genom att kontakta vår kundtjänst per post på följande adress:
YVES ROCHER, 
Box 930, 
251 09 Helsingborg
Telefon: 042-173440 (måndag - fredag 08.00-18.00, lördag 09.00-14.00)
 
Ange namn, förnamn, postadress eller e-postadress. Vi kan be dig om ytterligare information eller identitetsbevis för att säkerställa din identitet.

Vi kommer att svara på din begäran inom en månad efter att vi har mottagit din fullständiga begäran. Vi förbehåller oss rätten att inte agera på uppenbart ogrundade eller överdrivna förfrågningar

Behandlar Yves Rochers mobilapplikationer dina data?

När du använder Yves Rochers mobilapplikationer kan dina uppgifter användas för att skicka aviseringar eller som en del av geolokaliseringen. 

Behandlar Yves Rochers mobilapplikationer dina data?

När du använder Yves Rochers mobilapplikationer kan dina uppgifter användas för att skicka aviseringar eller som en del av geolokaliseringen. 

Om du använder Yves Rocher-applikationen kan vissa personuppgifter samlas in direkt av operativsystemet på din smartphone. Vi uppmanar dig att noggrant läsa dataskyddspolicyn för operatörerna i fråga (främst Google, Apple eller Microsoft).

Genom att tillåta Yves Rocher-applikationen att skicka aviseringar till dig under den första användningen kommer du att kunna få personliga kommersiella erbjudanden. Du kan hantera dina aviseringar direkt i din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om inställningar du kan göra https://cleverpush.com/en/faq/ 

Vi kan behandla dina geolokaliseringsdata när du letar efter närmsta Yves Rocher-butik.

Ditt samtycke kommer alltid att krävas innan Yves Rocher-applikationen får tillgång till din geolokalisering. Du kan när som helst ändra inställningarna för åtkomst till geolokaliseringsdata för Yves Rocher-applikationen direkt på din telefon. 

Produkten har lagts till i din önskelista.Se min önskelista.