ajax error

Detta medförde ett fel från vår sida, du kan ladda om sidan och prova igen

Fel på grund av: unknown

Yves Rocher
0
Certified for its commitment to nature

Våra certifieringar
och partnerskap

FÖRETAG 
MED EN MISSION

I slutet av 2019 blev vi den första internationella grupp att tilldelas epitetet Entreprise à Mission (Företag med en mission), under den franska lagen PACTE — Action Plan for Business Growth and Transformation.

Detta viktiga åtagande understryker vår önskan att göra koncernens samhällsuppdrag till en lika viktig uppgift som dess ekonomiska uppdrag.

 

Mer än ett företag - ett företag med en mission.

Vad är då vår mission? Jo, vår mission är att "Reconnect people to nature" och arbeta för allmänhetens bästa. Vi tror att naturen har en positiv inverkan på vårt välmående. Genom att återskapa vår koppling till naturen kan vi alla medverka till att skapa en värld som är lyhörd såväl för naturen som för befolkningen.

1/ Skydda biologisk mångfald och minska den globala uppvärmningen:

Vi var tidigt pionjärer inom reduktionen av användning av plast. Redan 2006 slutade vi använda oss av plastpåsar - hela tio år innan lagen tillsattes - och sedan 2010 har vi reducerat 20% av vikten på våra förpackningar. Nu har vi som målsättning att reducera vår plastförbrukning med 30 % till år 2030.

Minska utsläpp av växthusgaser (CO2): För att minska den globala uppvärmningen följer vi IPCC´s (Intergovernmental Panel on Climate Change) rekommendationer. Respekt för flora och fauna: Alla våra industriområden i Bretagne har klassificerats som LPO-reservat (League for the Protection of Birds) för biologisk mångfald och i vår botaniska trädgård finns över 1500 växtarter bevarade.

Stolta huvudsponsorer av Yves Rocher Foundation: Tillsammans med Yves Rocher Foundation arbetar vi hängivet för att skydda naturen. Fram till år 2020 hade vi planterat över 100 miljoner träd - och det är bara början.

2/ Främja en modell för ansvarsfull och hållbar utveckling.

För ett hållbart jordbruk: Sedan 1999 är våra blomsterfält ekologiskt certifierade och vår mark odlas enligt agroekologiska principer. Detta har resulterat i ett färgsprakande ekosystem där flora, fauna och människor lever i harmoni med varandra. Våra nio emblematiska anläggningar i Bretagne har tilldelats UEBT-certifiering - ett viktigt erkännande för vårt engagemang när det kommer till hållbara inköp.

3/ Skapa en företagskultur som är engagerad i miljön.

Våra medarbetare och partnernätverk delar också våra värderingar och engagemang. “Nature Academy” är vårt engagemang för att utbilda 100% av vår personal i sociala och miljömässiga frågor och skapa konkreta initiativ för att öka medvetenheten kring detta, (avfallsinsamling, trädplantering med Yves Rocher Foundation, etc.)

Våra certifieringar och partnerskap

Organic Agriculture

EKOLOGISKT JORDBRUK
& AGROEKOLOGI

Ekologiskt producerat — varje gång! På vårt 60 hektar stora fält vid La Gacilly odlar vi enligt agroekologiska principer och odlingarna är ekologiskt certifierade sedan 1999.

Denna agroekologiska jordbruksmodell bidrar till ett hållbart jordbruk där allt arbete sker med högsta respekt för naturen, dess resurser och förnyelsen av den biologiska mångfalden.

Läs mer här
 

Ekologiskt producerat — varje gång! På vårt 60 hektar stora fält vid La Gacilly odlar vi enligt agroekologiska principer och odlingarna är ekologiskt certifierade sedan 1999.

Denna agroekologiska jordbruksmodell bidrar till ett hållbart jordbruk där allt arbete sker med högsta respekt för naturen, dess resurser och förnyelsen av den biologiska mångfalden.

Yves-Rocher certified UEBT

UEBT, en förening
som gör oss starka

2021 UEBT*-certifierades våra nio ikoniska växter — Blåklint, Ringblomma, Mynta, Kamomill, Romersk kamomill, Middagsblomma, Blomsterkrasse, Arnica och Isört — som alla växer på våra odlingar i La Gacilly. Som första franska varumärke att tilldelas en UEBT-certifiering är vi innerligt stolta över denna utmärkelse och detta erkännande av vårt arbete i kampen för att skydda såväl växter som människor.

Läs mer här
 

UEBT (Union for Ethical Bio Trade) är en internationell, icke vinstdrivande förening som främjar och etablerar god praxis för leverans av naturliga ingredienser, med respekt för biologisk mångfald och människor.

UEBT uppmuntrar företag att, på en miljönivå, upprätta ett ramverk av god praxis som upprätthåller, skyddar och regenererar den biologiska mångfalden. Arbetssättet mäts, förstärks och utvärderas varje år för att främja ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden, som vårt arbete är beroende av.

​UEBT:s praxis förespråkar mänsklig och social respekt. De ställer också höga krav på arbetarnas rättigheter, skyddet av lokalsamhällets rättigheter och fördelningen av fördelar som är ett resultat av användningen av resurser som kommer från biologisk mångfald.

Certifieringen av våra nio ikoniska växter som odlas i La Gacilly är vårt första steg i vår strävan mot en hållbar inköpsstrategi.

Vårt mål till år 2025 är att alla våra leverantörer ska uppnå certifiering. Här kan du läsa hela artikeln.

* Union for Ethical Biotrade

Yves-Rocher is a member of the association 1% for the planet

1% FÖR PLANETEN —
jorden tackar oss!

För våra insatser och vårt arbete i Bretagne är vi medlemmar i det globala nätverket 1% for the Planet.

Detta innebär att vi skänker 1% av vår omsättning till miljöorganisationer.

Läs mer här
 

Att effektivt öka donationerna till förmån för miljön: 1% for the Planet är en ideell organisation som sammanför sponsorer och företag med föreningar som genomför projekt för miljön.

Tack vare vårt arbete i Bretagne, är vi på Yves Rocher stolta medlemmar i 1% for the Planet. Vi skänker 1% av omsättningen från vårt Eco-Hotel Spa La Grée des Landes, våra två restauranger, vårt museum, vår butik, vårt skönhetsinstitut i La Gacilly och vårt Eclosarium i Houat till föreningar som arbetar för miljön.

Vill du läsa mer om 1 % for the Planet kan du besöka deras hemsida onepercentfortheplanet.fr

Refuges LPO

VÅRA LPO-RESERVAT
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Alla våra industriområden är klassificerade som LPO-reservat för biologisk mångfald. LPO, League for the Protection of Birds, är en förening som dagligen arbetar för att skydda arter, bevara ekosystem och utbilda människor om miljön.

Läs mer här
 

Alla våra industriområden är klassificerade som LPO-reservat för biologisk mångfald. LPO, League for the Protection of Birds, är en förening som dagligen arbetar för att skydda arter, bevara ekosystem och utbilda människor om miljön

Botanic Gardens

VÅR BOTANISKA TRÄDGÅRD:
ett utomhuslaboratorium.

Sedan 1975, i hjärtat av Bretagne, har vår fantastiska trädgård på 2 hektar bevarat och agerat värd åt 1500 växtarter. Som medlem av BGCI* är den en del av ett internationellt nätverk för kunskapsdelning. Trädgården är med i program där man arbetar för spridning av genetiska resurser, främjandet av kunskap, bevarande av växter och där det även sker utbyte av frön.

Läs mer här
 

Sedan 1975, i hjärtat av Bretagne, har vår fantastiska trädgård på 2 hektar bevarat och agerat värd åt 1500 växtarter. Som medlem av BGCI* är den en del av ett internationellt nätverk för kunskapsdelning. Trädgården är med i program där man arbetar för spridning av genetiska resurser, främjandet av kunskap, bevarande av växter och där det även sker utbyte av frön. År 2021 tilldelades trädgården statusen EcoJardin (Eco-Garden) för sin ekologiska förvaltning och skyddande av den biologiska mångfalden.

*Botanical Gardens Conservation International

national plastic packaging pact partner of Yves Rocher

National Pact on Plastic Packaging

Som medlem i Nationella pakten mot plastförpackningar är vi med och stöttar den cirkulära ekonomin, samtidigt som vi försäkrar oss om att plastförpackningar inte blir till skräp.

National Pacts erbjuder bra lösningar för att motverka plastföroreningar och är en del av Ellen MacArthur Foundations nätverk av plastpakter.

Läs mer här
 

Valet av en cirkulär ekonomin för att säkerställa att plast aldrig blir till skräp. Vi är medlemmar i National Pact on Plastic Packaging, en organisation som är anknuten till Ellen MacArthur Foundation's Plastic Pacts network. Tillsammans med det Franska ministeriet för ekologisk omställning, NGO´s och andra företag, arbetar vi för att stötta den cirkulära ekonomin som erbjuder en lösning på plastföroreningar samt betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar. Detta initiativ säkerställer koordinerad samverkan och kunskapsdelning på en global nivå.​

5 ambitiösa engagemang:

  1. Eliminera problematiska eller onödiga förpackningar
  2. Utveckla bulk- och återanvändningsbara produkter
  3. Utveckling av ekodesign och återvinning​
  4. Öka återvinningsgraden ​
  5. ​Integrera återvunnet plastmaterial

Ledande sponsor av Yves Rocher 
Foundation

Yves Rocher Foundation arbetar outtröttligt för att bevara den biologiska mångfalden. Deras engagemang i naturen ges uttryck i stöd och finansiell hjälp till alternativa och kraftfulla lokala initiativ världen över.

Genom sitt program “Plant for Life”, och med hjälp av nära samarbeten med 48 icke-statliga organisationer och föreningar, har stiftelsen planterat över 100 miljon träd runt om i världen.

Genom programmet Terre de Femmes har över 500 vinnare, i 50 olika länder, tilldelats utmärkelser för sitt arbetar i kampen för att rädda vår planet. Yves Rocher Foundation har uppmärksammats för sitt 30 år långa allmännyttiga arbete. Detta är något vi, som huvudsponsor till stiftelsen, samt alla våra samarbetspartners är väldigt stolta över.

Här kan du läsa mer om Yves Rocher Foundation

Produkten har lagts till i din önskelista.Se min önskelista.